Beste ouders,Binnenkort zult u uw kindje toevertrouwen aan ons kinderdagverblijf “De Baboutertjes”. Voor velen is dat uiteraard een grote stap. U vertrouwt uw kind toe aan iemand anders.

Wij zullen ons inzetten om dat vertrouwen niet te beschamen. Bedenk echter dat wij slechts gedeeltelijk de taak van de ouders overnemen. Ouders blijven uiteraard de voornaamste opvoeders. Daarom is het van zeer groot belang dat wij goed samenwerken. 

Dit huishoudelijk reglement is een middel om u te informeren over de werking van ons kinderdagverblijf. De brochure is ongetwijfeld onvolledig. Ik ben steeds bereid om u aanvullende inlichtingen te geven. 

Bij ondertekening verklaart u zich akkoord met de inhoud van dit huishoudelijke reglement en worden eventuele afspraken rond individuele afwijkingen ten opzichte van de algemene principes van het zelfstandig kinderdagverblijf vastgelegd. Het ondertekenen van het huishoudelijk reglement is bindend.

U kan het reglement online nalezen of via volgende link het gehele PDF document downloaden. (klik hier)

Kunt het document niet openen, dan hebt u vast nog niet acrobat PDF reader geinstalleerd. (Klik hier)

Verantwoordelijken : Ellen Van der Beken , Ilse Vanhasbroeck