Nadat de ouders een informatief gesprek en een rondleiding gekregen hebben in ons kinderdagverblijf hebben ze de mogelijkheid om onmiddellijk hun inschrijving te bevestigen , of  kan er een optie genomen worden voor een plaatsje. Deze optie is 2 weken geldig. Indien er door de ouders binnen deze 2 weken geen contact wordt opgenomen met “De Baboutertjes” vervalt de optie en bent u uw plaatsje in ons kinderdagverblijf kwijt . Indien de Baboutertjes in een volzet situatie zitten , komen de ouders op een wachtlijst te staan in volgorde van aanmelding . Van zodra er een plaatsje vrij komt , worden de ouders die bovenaan de lijst staan onmiddellijk verwittigd en kunnen ze alsnog een plaatsje in ons kinderdagverblijf reserveren. De  inschrijvingsfiche wordt in duplicaat ingevuld en door beide ouders ondertekend.  Op het moment van inschrijving vragen wij u een bedrag van €220 over te schrijven , vanaf het moment dit bedrag gestort is ,wordt uw plaatsje definitief gereserveerd. In dit bedrag zit inbegrepen :

·         waarborg van uw plaats

·         administratie

·         verzekering van uw kindje

·         2 halve proefdagen

·         Easy day care ( deurbeveiligingssysteem )

·         Pamperverwerking

Dit bedrag kan onder geen enkele voorwaarde teruggevorderd worden.

De medische fiche die u mee krijgt bij de inschrijving dient ingevuld in het kinderdagverblijf aanwezig te zijn vanaf de eerste dag dat uw kindje komt . Dit is een verplicht document van kind&gezin .

De aanwezigheidsdagen worden afgesproken bij de inschrijving en worden op de inschrijvingsfiche vastgelegd , dit is zeer belangrijk voor onze planning en bezetting van het kinderdagverblijf. Een minimale inschrijving van 3 dagen per week of 4 halve dagen per week is noodzakelijk. Op deze manier maakt de crèche deel uit van de leefwereld van het kind en zal het er zich thuis voelen. Kinderen die minder dan drie dagen aanwezig zijn, moeten altijd opnieuw wennen aan ons en aan de kinderen. Indien uw kind niet elke dag komt en er is een extra opvangdag nodig, dan regelt u dit tijdig. Doorgaans is dit geen probleem, maar op basis van overbezetting kunnen deze occasionele aanvragen geweigerd worden.

Ons kinderdagverblijf heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.