Kinderdagverblijf  “De Baboutertjes” is open van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u. Gelieve uw kindje ten laatste om 17u45 te komen afhalen zodat er nog voldoende tijd is om te overleggen en alles netjes op te ruimen . Wanneer u uw kindje te laat afhaalt word er per lopend half uur €15  aangerekend.

De kindjes worden bij afhaling enkel toevertrouwd aan de personen die vermeld staan op de inschrijvingsfiche , indien ze toch door iemand anders worden afgehaald , gelieve hiervoor ons tijdig te verwittigen. De ouders hebben op elk ogenblik vrije toegang tot de leefruimte van de kinderen, zonder dit eerst vooraf te melden.

De verlofregeling van de kinderopvang wordt telkens eind januari meegedeeld voor het hele jaar.