Kinderdagverblijf  “ De Baboutertjes” werkt met een maandbedrag. Het maandbedrag wordt berekend aan de hand van het aantal dagen per week dat uw kindje naar de opvang komt.

In het maandbedrag is rekening gehouden met zes weken vakantie plus twee weken snipperdagen :

 • 2 weken sluiting voor officiële feestdagen en brugdagen
 • 4 weken sluiting van de opvang ( Paas- en Kerstverlof , zomervakantie )
 • 2 weken (ziekte van het kindje , vakantie , snipperdagen )

 Dagprijs :

 • Een hele dag opvang bedraagt € 38.98
 • Een halve dag opvang bedraagt € 27.44 ( vm van 7u tot 13u – nm van 13u tot 18u )

De financiële bijdragen zijn jaarlijks aanpasbaar , dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders. De Baboutertjes hebben  een vergunning van Kind en Gezin ( attest van toezicht ) om u in de mogelijkheid te stellen van een fiscaal voordeel te genieten.

Kinderdagverblijf “De Baboutertjes” is 46 weken van de 52 weken per jaar geopend plus 2 weken snipperdagen ( ziekte ven het kindje, vakantie enz. ),dwz dat u maandelijks minder betaald omdat er zes weken vakantie plus twee weken snipperdagen in het maandbedrag verrekend worden , dus u betaalt acht weken niet .  Bev. : Uw kindje komt 5 dagen per week : 

 • €38.98 x 5 dagen = €194.92 per week
 • €194.92 x 44 weken = €8576.52/jaar
 • €8576.52 : 12 maanden = €714.71  per maand afgerond €715   

Dit betekent dat u het volgende maandbedrag betaald :

 • 5 hele dagen opvang bedraagt € 715
 • 4 hele dagen opvang bedraagt € 572
 • 3 hele dagen opvang bedraagt € 429
 • 2 hele dagen opvang bedraagt € 286
 • 4 halve dagen opvang bedraagt € 403

Wanneer uw kindje een dag of halve dag extra komt buiten de ingeschreven dagen , wordt er bovenop het maandbedrag de dag-of halve dagprijs aangerekend.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de door u gekozen formule gewijzigd worden :

 • Bij werkverlies
 • Zwanger van een volgend kindje
 • Bij langdurige ziekte van het kindje

 In deze gevallen kan het aantal opvangdagen vermindert worden naar een minimum van 2 dagen per week gedurende een periode van maximum 6 maanden . Voor deze periode betaalt u dan maandelijks €286. Het maandbedrag dient steeds op voorhand betaald te worden , uiterlijk de 23ste van de maand die vooraf gaat van de opvangmaand. Dat wil zeggen bev. uiterlijk op 23 januari betalen voor de maand februari . De eventuele extra dagen dat uw kindje naar de opvang geweest is zullen gefactureerd worden in de volgende maand. De betaling gebeurt op rekeningnummer BE08 1325 5162 6513

Bij laattijdige betaling zal er € 15 per dag extra aangerekend worden , na 5 dagen wordt het kindje geweigerd.

Onze Baboutertjes krijgen voor dit maandbedrag :

 • 3 maaltijden ( ontbijt , warme maaltijd , 4 uurtje )
 • Drank
 • Perdolan
 • Zonnecrème