Het opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die aan onze zorgen

worden toevertrouwd is onze kerntaak.

De manier waarop we deze kerntaak vormgeven,wat we belangrijk vinden en waar

we naartoe willen, staat beschreven in ons pedagogisch beleid.

 

Wij willen een toegankelijke en professionele kinderopvang zijn die kinderen en hun ouders een plek biedt die warm, uitnodigend, speels maar ook vertrouwd is.

Onze pedagogische visie van kinderopvang is het creëren van een fijne plek voor kinderen waar een basis gelegd wordt voor een gezonde ontwikkeling en die uitnodigt tot spelen, ontdekken en ontwikkelen.

De pedagogisch medewerkers hebben als taak om kinderen daarin te stimuleren.

Een gezonde ontwikkeling en een gezonde levensstijl houden we daarbij voor ogen.

We willen dat alle kinderen en hun ouders zich welkom voelen bij “ De Baboutertjes “ .

 

Ruimte om te spelen en te ontdekken!

Kinderen leren door te spelen en actief bezig te zijn met hun omgeving.

Wij willen een plek bieden waar kinderen gestimuleerd worden in hun spel en activiteiten.

En waar het beleven van plezier belangrijker is dan het eindresultaat.

In onze pedagogische aanpak staat belangstelling voor inlevingsvermogen op het kind centraal.

Door aan te sluiten bij de behoeften en de ontwikkeling van kinderen, stimuleren wij hen nieuwe dingen te ontdekken. Wij willen daarmee bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel als fysiek gebied.

De inrichting van de ruimtes en het aanwezige spelmateriaal zijn hierop afgestemd.

We bieden een leeftijdgericht activiteitenaanbod.

Ook de sfeer in de groep en de aanwezigheid van professionele medewerkers zijn essentieel om kinderen optimaal te stimuleren.

 

Samen opvoeden in het belang van het kind!

Zorgen voor de ontwikkeling van kinderen doen we samen met hun ouders.

We willen ouders het vertrouwen geven dat zij hun kind met een gerust hart bij ons kunnen achterlaten.

Dit doen wij door op een professionele manier om te gaan met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, waarbij we ons ook inleven in de behoeften die ouders hebben.

We willen ouders laten zien wat we doen en waarom we dat doen.

We staan open voor wat ouders aangeven, maar we kunnen ook uitleggen aan ouders waarom we sommige dingen anders doen dan thuis.

 

Een open communicatie!

Kinderen mogen zich bij ons ontwikkelen in hun eigen tempo.

Onze rol is om kinderen de vaardigheden en kennis te leren die ze nodig hebben bij de volgende stap in hun ontwikkeling.

Bij de overgang naar nieuwe ‘situaties’ vinden we het daarom belangrijk om elkaar te informeren over de ontwikkeling van de kinderen.

Deze situaties zijn de overgang van thuis naar de opvang of de overgang van de babygroep naar de peutergroep.

Om deze overgang soepel te laten verlopen, is het verstrekken van relevante informatie over de ontwikkeling van het kind van belang. 

Het doorgeven van informatie over kinderen zorgt voor herkenbaarheid en voorspelbaarheid voor het kind en de ouders.

Het zorgt ervoor dat er in de nieuwe situatie wordt aangesloten bij de mogelijkheden van het kind en dat gedane acties niet verloren gaan.

 

Bewust gebruik van ruimtes en materiaal

De indeling en inrichting van onze ruimtes zijn op baby’s en peuters gericht en hebben een uitstraling waarbij de kinderen, ouders en medewerkers zich prettig voelen.

Zowel onze binnen- als de buitenruimte nodigen uit om te ontdekken, nieuwe dingen te leren en op avontuur te gaan.

Wij bieden verschillende hoekjes aan waar kinderen kunnen spelen of rusten en een plek waar baby’s ongestoord kunnen rondkruipen.

We willen een omgeving creëren waar kinderen kunnen opgroeien tot onafhankelijke, zelfstandige en sociale mensen.